Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. június 22.

2012. június 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. június 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése nagyrészt az eurorendszer három központi bankja által végrehajtott aranyérme-eladást tükrözi.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 2,5 milliárd euróval 229,5 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. június 21. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,4 milliárd USD 1,6 milliárd USD
2012. június 21. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 6,3 milliárd USD 9,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 322,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 890,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 42,9 milliárd euróval nőtt, 150,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1,5 milliárd euróval 253,5 milliárd euróra emelkedett. 2012. június 20-án, szerdán lejárt egy 131,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 167,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 212 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 210,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 775,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 741,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 280,3 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a hét során elszámolt értékpapír-vásárlás áll, amely bőségesen ellensúlyozta az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltást. Így a 2012. június 22-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 210,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,5 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 53,9 milliárd euróval csökkent, 97 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 701 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 984 463
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 492 −89
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 492 552
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 48 933 773
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 295 683
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 295 683
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 240 525 34 236
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 167 253 35 506
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 071 547 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 470 −1 508
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 255 238
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 186 432 −5 289
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 602 442 −874
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 340 121
7.2 Egyéb értékpapírok 322 102 −995
8 Euróban denominált államadósság 30 587 0
9 Egyéb eszközök 250 994 596
Eszközök összesen 3 057 892 30 586
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 890 327 −1 181
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 084 056 −21 184
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 97 022 −53 879
2.2 Betéti rendelkezésre állás 775 263 34 072
2.3 Lekötött betétek 210 500 −1 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 271 123
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 843 −103
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 161 354 42 249
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 150 604 42 920
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 750 −671
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 149 718 10 946
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 944 72
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 786 −1 363
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 786 −1 363
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 955 1 151
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 748 0
Források összesen 3 057 892 30 586
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok