Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. juuni 2012

26. juuni 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. juunil 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis valdavalt eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,5 miljardi euro võrra 229,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. juuni 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,4 miljardit USA dollarit 1,6 miljardit USA dollarit
21. juuni 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 6,3 miljardit USA dollarit 9,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 322,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 1,2 miljardi euro võrra 890,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 42,9 miljardi euro võrra 150,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1,5 miljardi euro võrra 253,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. juunil 2012 möödus 131,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 167,3 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 212 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 210,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 775,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 741,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 280,3 miljardi euroni. Kasvu tingis ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas nädala jooksul toimunud väärtpaberite lunastamise tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 22. juunil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 210,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,1 miljardi ja 13,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 53,9 miljardi euro võrra 97 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 701 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 984 463
2.1 Nõuded RVFle 86 492 −89
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 492 552
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 48 933 773
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 295 683
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 295 683
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 240 525 34 236
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 167 253 35 506
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 071 547 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 470 −1 508
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 255 238
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 186 432 −5 289
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 602 442 −874
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 340 121
7.2 Muud väärtpaberid 322 102 −995
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 587 0
9 Muud varad 250 994 596
Varad kokku 3 057 892 30 586
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 890 327 −1 181
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 084 056 −21 184
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 97 022 −53 879
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 775 263 34 072
2.3 Tähtajalised hoiused 210 500 −1 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 271 123
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 843 −103
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 161 354 42 249
5.1 Valitsussektor 150 604 42 920
5.2 Muud kohustused 10 750 −671
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 149 718 10 946
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 944 72
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 786 −1 363
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 786 −1 363
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 216 955 1 151
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 748 0
Kohustused kokku 3 057 892 30 586
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid