Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 iunie 2012

19 iunie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 15 iunie 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 2 miliarde EUR, până la 226,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
14 iunie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,5 miliarde USD 2,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 323,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 2,9 miliarde EUR, până la 891,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au redus cu 6,1 miliarde EUR, până la 107,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 68,1 miliarde EUR, până la 251,9 miliarde EUR. Miercuri, 13 iunie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 119,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 131,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 212 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare. Tot miercuri, 13 iunie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 11 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 18,9 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 3 miliarde EUR (faţă de 1,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 741,2 miliarde EUR (comparativ cu 788,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o reducere de 1 miliard EUR, până la 280,2 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării titlurilor achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a cumpărărilor decontate, în săptămâna analizată, în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 15 iunie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 210,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 13,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 63,8 miliarde EUR, până la 150,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 701 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 521 1 994
2.1 Creanţe asupra FMI 86 582 496
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 939 1 498
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 48 160 −909
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 612 996
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 612 996
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 206 289 21 229
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 131 747 12 378
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 071 547 7 917
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 979 1 030
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17 −95
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 191 721 2 174
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 603 316 −2 349
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 219 −1 023
7.2 Alte titluri 323 097 −1 326
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 587 4
9 Alte active 250 398 −5 516
Total active 3 027 305 17 621
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 891 508 2 895
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 105 241 16 914
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 150 901 63 831
2.2 Facilitatea de depozit 741 191 −47 027
2.3 Depozite pe termen fix 212 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 149 110
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 947 34
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 119 105 −5 615
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 107 684 −6 092
5.2 Alte angajamente 11 421 477
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 138 772 9 172
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 872 −1 134
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 149 258
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 149 258
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 215 805 −4 903
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 748 0
Total pasive 3 027 305 17 621
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media