Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. június 15.

2012. június 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. június 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 2 milliárd euróval 226,9 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. június 14. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,5 milliárd USD 2,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 323,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,9 milliárd euróval, 891,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,1 milliárd euróval 107,7 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 68,1 milliárd euróval 251,9 milliárd euróra emelkedett. 2012. június 13-án, szerdán lejárt egy 119,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 131,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 212 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. június 13-án, szerdán emellett lejárt egy 11 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 18,9 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 741,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 788,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1 milliárd euróval 280,2 milliárd euróra csökkent. A csökkenés hátterében az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok visszaváltása állt, amely bőségesen ellensúlyozta a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a héten teljesített vásárlásokat. Így a 2012. június 15-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlás értéke 210,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,3 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 63,8 milliárd euróval 150,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 701 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 521 1 994
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 582 496
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 939 1 498
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 48 160 −909
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 612 996
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 612 996
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 206 289 21 229
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 131 747 12 378
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 071 547 7 917
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 979 1 030
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17 −95
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 191 721 2 174
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 603 316 −2 349
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 219 −1 023
7.2 Egyéb értékpapírok 323 097 −1 326
8 Euróban denominált államadósság 30 587 4
9 Egyéb eszközök 250 398 −5 516
Eszközök összesen 3 027 305 17 621
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 891 508 2 895
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 105 241 16 914
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 901 63 831
2.2 Betéti rendelkezésre állás 741 191 −47 027
2.3 Lekötött betétek 212 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 149 110
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 947 34
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 119 105 −5 615
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 107 684 −6 092
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 421 477
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 138 772 9 172
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 872 −1 134
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 149 258
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 149 258
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 805 −4 903
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 748 0
Források összesen 3 027 305 17 621
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok