Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.6.2012

19.6.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.6.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2 miljardilla eurolla 226,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
14.6.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,3 miljardilla eurolla 323,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,9 miljardilla eurolla 891,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,1 miljardilla eurolla 107,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 68,1 miljardilla eurolla 251,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.6.2012 erääntyi 119,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 131,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 212 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia. Niin ikään keskiviikkona 13.6.2012 erääntyi 11 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 18,9 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 741,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 788,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 280,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksesta. Perjantaina 15.6.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 210,7 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,3 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 63,8 miljardilla eurolla 150,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 701 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 521 1 994
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 582 496
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 939 1 498
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 48 160 −909
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 612 996
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 612 996
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 206 289 21 229
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 131 747 12 378
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 071 547 7 917
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 979 1 030
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17 −95
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 191 721 2 174
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 603 316 −2 349
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 219 −1 023
7.2 Muut arvopaperit 323 097 −1 326
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 587 4
9 Muut saamiset 250 398 −5 516
Vastaavaa yhteensä 3 027 305 17 621
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 891 508 2 895
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 105 241 16 914
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 901 63 831
2.2 Talletusmahdollisuus 741 191 −47 027
2.3 Määräaikaistalletukset 212 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 149 110
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 947 34
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 119 105 −5 615
5.1 Julkisyhteisöt 107 684 −6 092
5.2 Muut 11 421 477
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 138 772 9 172
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 872 −1 134
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 149 258
8.1 Talletukset ja muut velat 10 149 258
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 215 805 −4 903
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 748 0
Vastattavaa yhteensä 3 027 305 17 621
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle