Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. juuni 2012

19. juuni 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. juunil 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2 miljardi euro võrra 226,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
14. juuni 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,5 miljardit USA dollarit 2,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 323,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 2,9 miljardi euro võrra 891,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,1 miljardi euro võrra 107,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 68,1 miljardi euro võrra 251,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. juunil 2012 möödus 119,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 131,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 212 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses. Kolmapäeval, 13. juunil 2012 möödus ka 11 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 741,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 788,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 1 miljardi euro võrra 280,2 miljardi euroni. Selle tingis väärtpaberite lunastamine väärtpaberituruprogrammi raames, mis rohkem kui tasakaalustas tagatud võlakirjade teise ostukava raames nädala jooksul arveldatud ostud. Selle tulemusel ulatus 15. juunil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 210,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,3 miljardi ja 13,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 63,8 miljardi euro võrra 150,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 701 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 521 1 994
2.1 Nõuded RVFle 86 582 496
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 939 1 498
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 48 160 −909
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 612 996
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 612 996
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 206 289 21 229
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 131 747 12 378
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 071 547 7 917
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 979 1 030
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17 −95
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 191 721 2 174
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 603 316 −2 349
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 219 −1 023
7.2 Muud väärtpaberid 323 097 −1 326
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 587 4
9 Muud varad 250 398 −5 516
Varad kokku 3 027 305 17 621
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 891 508 2 895
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 105 241 16 914
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 901 63 831
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 741 191 −47 027
2.3 Tähtajalised hoiused 212 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 149 110
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 947 34
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 119 105 −5 615
5.1 Valitsussektor 107 684 −6 092
5.2 Muud kohustused 11 421 477
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 138 772 9 172
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 872 −1 134
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 149 258
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 149 258
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 215 805 −4 903
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 748 0
Kohustused kokku 3 027 305 17 621
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid