Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. birželio 15 d.

2012 m. birželio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. birželio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 226,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. birželio 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,5 mlrd. JAV dolerių 2,4 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 323,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 891,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 107,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 68,1 mlrd. eurų – iki 251,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. birželio 13 d., baigėsi 119,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 131,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 212 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių. Taip pat trečiadienį, 2012 m. birželio 13 d. baigėsi 11 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 18,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 3 mlrd. eurų (palyginti su 1,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 741,2 mlrd. eurų (palyginti su 788,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 280,2 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui, taip visiškai kompensuojant per savaitę įvykdytus pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. birželio 15 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 210,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,3 mlrd. eurų ir 13,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 63,8 mlrd. eurų – iki 150,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 701 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 521 1 994
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 582 496
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 939 1 498
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 48 160 −909
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 612 996
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 612 996
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 206 289 21 229
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 131 747 12 378
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 071 547 7 917
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 979 1 030
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 −95
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 191 721 2 174
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 603 316 −2 349
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 219 −1 023
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 323 097 −1 326
8 Valdžios skola eurais 30 587 4
9 Kitas turtas 250 398 −5 516
Visas turtas 3 027 305 17 621
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 891 508 2 895
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 105 241 16 914
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 901 63 831
2.2 Indėlių galimybė 741 191 −47 027
2.3 Terminuotieji indėliai 212 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 149 110
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 947 34
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 119 105 −5 615
5.1 Valdžiai 107 684 −6 092
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 421 477
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 138 772 9 172
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 872 −1 134
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 149 258
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 149 258
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 805 −4 903
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 748 0
Visi įsipareigojimai 3 027 305 17 621
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai