Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 decembrie 2010

14 decembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 decembrie 2010, scăderea de 29 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 176,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
9 decembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 0,9 miliarde EUR, până la 321,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 4 miliarde EUR, până la 828,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 4,8 miliarde EUR, până la 96,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 80,5 miliarde EUR, până la 454,2 miliarde EUR. Miercuri, 8 decembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 179,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 197,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 63,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 68,1 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 8 decembrie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 67 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 69 de miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 2,7 miliarde EUR, până la 132,8 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 10 decembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 71,8 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,9 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 24,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 84,8 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 82,2 miliarde EUR, până la 268,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 383 −29
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 220 092 824
2.1 Creanţe asupra FMI 69 555 −72
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 150 537 896
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 803 152
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 260 678
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 260 678
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 547 560 21 768
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 197 283 17 589
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 349 674 4 449
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 597 −268
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 5 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 941 961
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 454 180 3 531
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 132 753 2 667
7.2 Alte titluri 321 427 864
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 977 0
9 Alte active 281 466 −354
Total active 1 951 661 27 531
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 828 472 3 950
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 361 438 23 518
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 268 096 82 249
2.2 Facilitatea de depozit 24 100 −60 750
2.3 Depozite pe termen fix 69 000 2 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 242 19
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 673 −6 449
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 104 482 5 000
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 96 602 4 817
5.2 Alte angajamente 7 880 182
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 601 −227
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 103 −690
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 716 2 088
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 716 2 088
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 166 582 340
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 189 2
Total pasive 1 951 661 27 531
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media