Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.12.2010

14.12.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.12.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 29 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,4 miljardilla eurolla 176,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.12.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 321,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 828,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,8 miljardilla eurolla 96,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 80,5 miljardilla eurolla 454,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.12.2010 erääntyi 179,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 197,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 63,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 68,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 8.12.2010 erääntyi myös 67 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 69 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 132,8 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 10.12.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 71,8 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,9 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 24,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 84,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 82,2 miljardilla eurolla 268,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 383 −29
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 220 092 824
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 555 −72
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 150 537 896
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 803 152
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 260 678
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 260 678
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 547 560 21 768
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 197 283 17 589
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 349 674 4 449
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 597 −268
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 5 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 941 961
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 454 180 3 531
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 132 753 2 667
7.2 Muut arvopaperit 321 427 864
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 977 0
9 Muut saamiset 281 466 −354
Vastaavaa yhteensä 1 951 661 27 531
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 828 472 3 950
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 361 438 23 518
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 268 096 82 249
2.2 Talletusmahdollisuus 24 100 −60 750
2.3 Määräaikaistalletukset 69 000 2 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 242 19
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 673 −6 449
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 104 482 5 000
5.1 Julkisyhteisöt 96 602 4 817
5.2 Muut 7 880 182
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 601 −227
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 103 −690
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 716 2 088
8.1 Talletukset ja muut velat 13 716 2 088
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 166 582 340
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 189 2
Vastattavaa yhteensä 1 951 661 27 531
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle