Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. december 10.

2010. december 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. december 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 29 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,4 milliárd euróval csökkent, 176,4 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. december 9. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 321,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4 milliárd euróval nőtt, 828,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,8 milliárd euróval 96,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 80,5 milliárd euróval 454,2 milliárd euróra emelkedett. 2010. december 8-án, szerdán lejárt egy 179,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 197,3 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 63,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 68,1 milliárd euro értékben. Szintén 2010. december 8-án, szerdán 67 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 69 milliárd euro értékben.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,7 milliárd euróval 132,8 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. december 10-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 71,8 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,9 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,6 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 24,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 84,8 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 82,2 milliárd euróval 268,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 383 −29
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 220 092 824
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 555 −72
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 150 537 896
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 803 152
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 260 678
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 260 678
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 547 560 21 768
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 197 283 17 589
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 349 674 4 449
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 597 −268
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 5 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 941 961
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 454 180 3 531
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 132 753 2 667
7.2 Egyéb értékpapírok 321 427 864
8 Euróban denominált államadósság 34 977 0
9 Egyéb eszközök 281 466 −354
Eszközök összesen 1 951 661 27 531
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 828 472 3 950
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 361 438 23 518
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 268 096 82 249
2.2 Betéti rendelkezésre állás 24 100 −60 750
2.3 Lekötött betétek 69 000 2 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 242 19
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 673 −6 449
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 104 482 5 000
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 96 602 4 817
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 880 182
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 601 −227
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 103 −690
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 716 2 088
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 716 2 088
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 166 582 340
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 189 2
Források összesen 1 951 661 27 531
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok