Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. detsember 2010

14. detsember 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

10. detsembril 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 29 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 176,4 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. detsember 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 321,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4 miljardi euro võrra 828,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4,8 miljardi euro võrra 96,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 80,5 miljardi euro võrra 454,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. detsembril 2010 möödus 179,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 197,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus 63,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 68,1 miljardit eurot. Kolmapäeval, 8. detsembril 2010 möödus ka 67 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 69 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,7 miljardi euro võrra 132,8 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 10. detsembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 71,8 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,9 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 24,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 84,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 82,2 miljardi euro võrra 268,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 383 −29
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 220 092 824
2.1 Nõuded RVFle 69 555 −72
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 150 537 896
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 803 152
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 260 678
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 260 678
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 547 560 21 768
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 197 283 17 589
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 349 674 4 449
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 597 −268
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 5 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 941 961
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 454 180 3 531
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 132 753 2 667
7.2 Muud väärtpaberid 321 427 864
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 977 0
9 Muud varad 281 466 −354
Varad kokku 1 951 661 27 531
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 828 472 3 950
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 361 438 23 518
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 268 096 82 249
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 24 100 −60 750
2.3 Tähtajalised hoiused 69 000 2 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 242 19
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 673 −6 449
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 104 482 5 000
5.1 Valitsussektor 96 602 4 817
5.2 Muud kohustused 7 880 182
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 601 −227
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 103 −690
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 716 2 088
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 716 2 088
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 166 582 340
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 189 2
Kohustused kokku 1 951 661 27 531
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid