Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gruodžio 10 d.

2010 m. gruodžio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gruodžio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 29 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 176,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. gruodžio 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 321,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 828,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 96,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 80,5 mlrd. eurų – iki 454,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gruodžio 8 d., baigėsi 179,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 197,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 63,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 68,1 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2010 m. gruodžio 8 d., baigėsi 67 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 69 mlrd. eurų.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 132,8 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. gruodžio 10 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 71,8 mlrd. eurų ir 60,9 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 24,1 mlrd. eurų (palyginti su 84,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 82,2 mlrd. eurų – iki 268,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 383 −29
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 220 092 824
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 555 −72
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 150 537 896
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 803 152
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 260 678
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 260 678
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 547 560 21 768
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 197 283 17 589
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 349 674 4 449
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 597 −268
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 941 961
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 454 180 3 531
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 132 753 2 667
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 321 427 864
8 Valdžios skola eurais 34 977 0
9 Kitas turtas 281 466 −354
Visas turtas 1 951 661 27 531
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 828 472 3 950
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 361 438 23 518
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 268 096 82 249
2.2 Indėlių galimybė 24 100 −60 750
2.3 Terminuotieji indėliai 69 000 2 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 242 19
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 673 −6 449
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 104 482 5 000
5.1 Valdžiai 96 602 4 817
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 880 182
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 601 −227
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 103 −690
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 716 2 088
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 716 2 088
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 166 582 340
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 189 2
Visi įsipareigojimai 1 951 661 27 531
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai