Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 mai 2010

1 iunie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 mai 2010, scăderea de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat, în primul rând, vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009) şi, în al doilea rând, vânzării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 4,3 miliarde EUR, până la 177,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în USD

La data de 27 mai 2010, o operaţiune în valoare de 5,4 miliarde USD, cu scadenţa la 7  zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
27 mai 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile - 5,4 miliarde USD

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 308,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 804,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 19,4 miliarde EUR, până la 137,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 69,2 miliarde EUR, până la 472,5 miliarde EUR. Miercuri, 26 mai 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 104,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 106 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite în valoare de 16,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 26,5 miliarde EUR. Joi, 27 mai 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 10,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 12,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 316,2 miliarde EUR (faţă de 253,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 10,2 miliarde EUR, până la 90,0 miliarde EUR, datorită decontării vânzărilor de 8,8 miliarde EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi de 1,4 miliarde EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 62,6 miliarde EUR, până la 183,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 692 −3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 212 274 525
2.1 Creanţe asupra FMI 69 524 −78
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 750 602
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 743 3 945
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 061 −1 206
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 061 −1 206
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 815 138 3 449
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 106 014 1 262
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 708 837 1 956
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 250 237
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 36 −6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 40 414 553
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 398 211 11 096
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 90 010 10 213
7.2 Alte titluri 308 200 883
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 −6
9 Alte active 248 343 129
Total active 2 088 450 18 482
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 804 705 118
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 526 345 10 132
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 183 676 −62 563
2.2 Facilitatea de depozit 316 163 62 694
2.3 Depozite pe termen fix 26 500 10 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 507 117
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 729 19 258
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 137 714 19 446
5.2 Alte angajamente 8 015 −188
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 506 −10 742
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 051 −332
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 142 523
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 142 523
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 167 914 −1 248
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 77 313 656
Total pasive 2 088 450 18 482
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media