Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. május 28.

2010. június 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. május 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás szerint) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 4,3 milliárd euróval növekedett, 177,8 milliárd euróra (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek

2010. május 27-én hétnapos műveletet számoltak el 5,4 milliárd USD értékben, amely az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott.

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. május 27. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 5,4 milliárd USD

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 308,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval nőtt, 804,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 19,4 milliárd euróval 137,7  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 69,2 milliárd euróval csökkent, 472,5 milliárd euróra. 2010. május 26-án, szerdán lejárt egy 104,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 106 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 16,5 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 26,5 milliárd euro értékben. 2010. május 27-én, csütörtökön lejárt egy 10,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 12,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 316,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 253,5 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 10,2 milliárd euróval 90,0 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 8,8 milliárd eurós értékpapír-vásárlás, valamint a fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott 1,4 milliárd eurós, euróban denominált kötvényvásárlás állt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 62,6 milliárd euróval 183,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 692 −3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 212 274 525
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 524 −78
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 750 602
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 743 3 945
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 061 −1 206
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 061 −1 206
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 815 138 3 449
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 106 014 1 262
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 708 837 1 956
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 250 237
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 36 −6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 40 414 553
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 398 211 11 096
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 90 010 10 213
7.2 Egyéb értékpapírok 308 200 883
8 Euróban denominált államadósság 35 576 −6
9 Egyéb eszközök 248 343 129
Eszközök összesen 2 088 450 18 482
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 804 705 118
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 526 345 10 132
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 183 676 −62 563
2.2 Betéti rendelkezésre állás 316 163 62 694
2.3 Lekötött betétek 26 500 10 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 507 117
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 729 19 258
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 137 714 19 446
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 015 −188
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 506 −10 742
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 051 −332
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 142 523
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 142 523
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 167 914 −1 248
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 77 313 656
Források összesen 2 088 450 18 482
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok