Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. květnu 2010

1. června 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. května 2010 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 3 mil. EUR zaprvé prodeji zlata jednou centrální bankou Eurozóny (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2009), a zadruhé čistému prodeji zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 4,3 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Dne 27. května 2010 byla vypořádána sedmidenní operace o objemu 5,4 mld. USD. Tuto operaci provedl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem..

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. května 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní - 5,4 mld. USD

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 308,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 0,1 mld. EUR na 804,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 19,4 mld. EUR na 137,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 69,2 mld. EUR na 472,5 mld. EUR. Ve středu 26. května 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 104,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 106 mld. EUR. V tentýž den byly splatné vklady o objemu 16,5 mld. EUR a byly inkasovány další vklady o objemu 26,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 27. května 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,2 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 12,2 mld. EUR.

Pomocí m ezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 316,2 mld. EUR (oproti 253,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 10,2 mld. EUR na 90,0 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů o objemu 8,8 mld. EUR v rámci programu pro trhy s cennými papíry a vypořádaných nákupů o objemu 1,4 mld. EUR v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 62,6 mld. EUR na 183,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 692 −3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 212 274 525
2.1 Pohledávky za MMF 69 524 −78
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 750 602
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 743 3 945
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 061 −1 206
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 061 −1 206
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 815 138 3 449
5.1 Hlavní refinanční operace 106 014 1 262
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 708 837 1 956
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 250 237
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 36 −6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 414 553
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 398 211 11 096
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 90 010 10 213
7.2 Ostatní cenné papíry 308 200 883
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 576 −6
9 Ostatní aktiva 248 343 129
Aktiva celkem 2 088 450 18 482
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 804 705 118
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 526 345 10 132
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 183 676 −62 563
2.2 Vkladová facilita 316 163 62 694
2.3 Termínované vklady 26 500 10 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 507 117
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 729 19 258
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 137 714 19 446
5.2 Ostatní závazky 8 015 −188
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 506 −10 742
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 051 −332
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 142 523
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 142 523
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 167 914 −1 248
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 77 313 656
Pasiva celkem 2 088 450 18 482
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média