Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gegužės 28 d.

2010 m. birželio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gegužės 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 177,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais

2010 m. gegužės 27 d. buvo atlikta septynių dienų trukmės 5,4 mlrd. JAV dolerių vertės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) su Federaline rezervų sistema sudarytą laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų liniją).

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. gegužės 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,4 mlrd. JAV dolerių

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 308,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 804,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,4 mlrd. eurų – iki 137,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 69,2 mlrd. eurų – iki 472,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gegužės 26 d., baigėsi 104,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 106 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 16,5 mlrd. eurų vertės indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė 26,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. gegužės 27 d., baigėsi 10,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 12,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 316,2 mlrd. eurų (palyginti su 253,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 10,2 mlrd. eurų iki 90,0 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 8,8 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 1,4 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 62,6 mlrd. eurų – iki 183,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 692 −3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 212 274 525
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 524 −78
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 750 602
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 743 3 945
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 061 −1 206
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 061 −1 206
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 815 138 3 449
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 106 014 1 262
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 708 837 1 956
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 250 237
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 −6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 414 553
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 398 211 11 096
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 90 010 10 213
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 308 200 883
8 Valdžios skola eurais 35 576 −6
9 Kitas turtas 248 343 129
Visas turtas 2 088 450 18 482
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 804 705 118
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 526 345 10 132
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 183 676 −62 563
2.2 Indėlių galimybė 316 163 62 694
2.3 Terminuotieji indėliai 26 500 10 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 507 117
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 729 19 258
5.1 Valdžiai 137 714 19 446
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 015 −188
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 506 −10 742
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 051 −332
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 142 523
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 142 523
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 167 914 −1 248
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 77 313 656
Visi įsipareigojimai 2 088 450 18 482
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai