Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. mai 2010

1. juuni 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. mail 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. See kajastas eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüüki (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müüki.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 4,3 miljardi euro võrra 177,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

27. mail 2010 teostati operatsioon väärtusega 5,4 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 7 päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. mai 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 308,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,1 miljardi euro võrra 804,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 19,4 miljardi euro võrra 137,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 69,2 miljardi euro võrra 472,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. mail 2010 möödus 104,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 106 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 16,5 miljardi euro väärtuses hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 26,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 27. mail 2010 möödus 10,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 12,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 316,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 253,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 10,2 miljardi euro võrra 90,0 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 8,8 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 1,4 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 62,6 miljardi euro võrra 183,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 692 −3
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 212 274 525
2.1 Nõuded RVFle 69 524 −78
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 750 602
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 33 743 3 945
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 061 −1 206
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 061 −1 206
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 815 138 3 449
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 106 014 1 262
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 708 837 1 956
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 250 237
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 36 −6
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 414 553
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 398 211 11 096
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 90 010 10 213
7.2 Muud väärtpaberid 308 200 883
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 −6
9 Muud varad 248 343 129
Varad kokku 2 088 450 18 482
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 804 705 118
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 526 345 10 132
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 183 676 −62 563
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 316 163 62 694
2.3 Tähtajalised hoiused 26 500 10 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 507 117
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 729 19 258
5.1 Valitsussektor 137 714 19 446
5.2 Muud kohustused 8 015 −188
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 506 −10 742
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 051 −332
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 142 523
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 142 523
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 167 914 −1 248
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 77 313 656
Kohustused kokku 2 088 450 18 482
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid