Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.5.2010

1.6.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.5.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä nettomääräisesti kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 4,3 miljardilla eurolla 177,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Torstaina 27.5.2010 suoritettiin 5,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
 27.5.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 5,4 miljardia dollaria

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 308,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 804,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 19,4 miljardilla eurolla 137,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 69,2 miljardilla eurolla 472,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.5.2010 erääntyi 104,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 106 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 16,5 miljardin euron arvosta talletuksia ja kerättiin 26,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 27.5.2010 erääntyi 10,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 12,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 316,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 253,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 10,2 miljardilla eurolla 90,0 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 8,8 miljardin euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 1,4 miljardin euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 62,6 miljardilla eurolla 183,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 692 −3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 212 274 525
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 524 −78
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 750 602
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 743 3 945
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 061 −1 206
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 061 −1 206
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 815 138 3 449
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 106 014 1 262
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 708 837 1 956
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 250 237
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 36 −6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 414 553
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 398 211 11 096
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 90 010 10 213
7.2 Muut arvopaperit 308 200 883
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 −6
9 Muut saamiset 248 343 129
Vastaavaa yhteensä 2 088 450 18 482
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 804 705 118
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 526 345 10 132
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 183 676 −62 563
2.2 Talletusmahdollisuus 316 163 62 694
2.3 Määräaikaistalletukset 26 500 10 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 507 117
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 729 19 258
5.1 Julkisyhteisöt 137 714 19 446
5.2 Muut 8 015 −188
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 506 −10 742
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 051 −332
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 142 523
8.1 Talletukset ja muut velat 13 142 523
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 167 914 −1 248
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 77 313 656
Vastattavaa yhteensä 2 088 450 18 482
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle