Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 februarie 2010

16 februarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 12 februarie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 158,9 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,1 miliarde EUR, până la 297,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 785,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5,9 miliarde EUR, până la 107,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 77,7 miliarde EUR, până la 567 de miliarde EUR. Miercuri, 10 februarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 55,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 76,1 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung, cu scadenţa la o lună, în valoare de 5,7 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2,8 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 11 februarie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 10,8 miliarde EUR, precum şi o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la şase luni, în valoare de 11,9 miliarde EUR, au ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 3,9 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 150,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 229,4 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 12  februarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,3 miliarde EUR, până la 36,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 85,4 miliarde EUR, până la 254,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 193 411 −1 114
2.1 Creanţe asupra FMI 62 843 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 568 −1 114
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 196 162
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 074 −687
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 074 −687
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 717 097 −1 567
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 76 692 20 258
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 636 507 −25 652
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 876 3 825
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 22 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 429 501
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 334 041 1 416
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 36 114 1 310
7.2 Alte titluri 297 927 106
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 121 0
9 Alte active 253 400 1 475
Total active 1 874 687 187
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 785 154 −77
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 404 809 6 193
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 254 697 85 444
2.2 Facilitatea de depozit 150 112 −79 251
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 458 −33
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 115 701 −5 907
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 107 484 −5 866
5.2 Alte angajamente 8 218 −41
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 097 63
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 562 −340
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 873 −567
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 873 −567
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 170 090 410
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 481 445
Total pasive 1 874 687 187
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media