Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. vasario 12 d.

2010 m. vasario 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. vasario 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 158,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 297,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 785,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 107,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 77,7 mlrd. eurų – iki 567 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. vasario 10 d., baigėsi 55,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 76,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 5,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,8 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. vasario 11 d., baigėsi 10,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas, taip pat baigėsi 11,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 3,9 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 150,1 mlrd. eurų (palyginti su 229,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. vasario 12 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 36,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 85,4 mlrd. eurų – iki 254,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 193 411 −1 114
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 843 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 568 −1 114
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 196 162
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 074 −687
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 074 −687
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 717 097 −1 567
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 76 692 20 258
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 636 507 −25 652
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 876 3 825
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 429 501
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 334 041 1 416
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 36 114 1 310
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 927 106
8 Valdžios skola eurais 36 121 0
9 Kitas turtas 253 400 1 475
Visas turtas 1 874 687 187
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 785 154 −77
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 404 809 6 193
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 254 697 85 444
2.2 Indėlių galimybė 150 112 −79 251
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 458 −33
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 115 701 −5 907
5.1 Valdžiai 107 484 −5 866
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 218 −41
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 097 63
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 562 −340
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 873 −567
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 873 −567
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 170 090 410
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 481 445
Visi įsipareigojimai 1 874 687 187
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai