Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.2.2010

16.2.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.2.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 158,9 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 297,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,1 miljardilla eurolla 785,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,9 miljardilla eurolla 107,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 77,7 miljardilla eurolla 567 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.2.2010 erääntyi 55,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 76,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 5,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 2,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Torstaina 11.2.2010 erääntyi 10,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta. Samana päivänä erääntyi myös 11,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 3,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 150,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 229,4 miljardia euroa).

Perjantaina 12.2.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 36,1 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 85,4 miljardilla eurolla 254,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 193 411 −1 114
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 843 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 568 −1 114
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 196 162
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 074 −687
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 074 −687
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 717 097 −1 567
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 76 692 20 258
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 636 507 −25 652
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 876 3 825
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 22 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 429 501
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 334 041 1 416
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 36 114 1 310
7.2 Muut arvopaperit 297 927 106
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 121 0
9 Muut saamiset 253 400 1 475
Vastaavaa yhteensä 1 874 687 187
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 785 154 −77
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 404 809 6 193
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 254 697 85 444
2.2 Talletusmahdollisuus 150 112 −79 251
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 458 −33
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 115 701 −5 907
5.1 Julkisyhteisöt 107 484 −5 866
5.2 Muut 8 218 −41
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 097 63
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 562 −340
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 873 −567
8.1 Talletukset ja muut velat 9 873 −567
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 170 090 410
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 481 445
Vastattavaa yhteensä 1 874 687 187
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle