Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. veebruar 2010

16. veebruar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. veebruaril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 158,9 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 297,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 785,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,9 miljardi euro võrra 107,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 77,7 miljardi euro võrra 567 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. veebruaril 2010 möödus 55,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 76,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 5,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,8 miljardit eurot. Neljapäeval, 11. veebruaril 2010 möödus 10,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ja 11,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 3,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 150,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 229,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

12. veebruaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,3 miljardi euro võrra 36,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 85,4 miljardi euro võrra 254,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 193 411 −1 114
2.1 Nõuded RVFle 62 843 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 568 −1 114
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 29 196 162
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 074 −687
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 074 −687
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 717 097 −1 567
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 76 692 20 258
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 636 507 −25 652
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 876 3 825
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 22 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 429 501
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 334 041 1 416
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 36 114 1 310
7.2 Muud väärtpaberid 297 927 106
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 121 0
9 Muud varad 253 400 1 475
Varad kokku 1 874 687 187
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 785 154 −77
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 404 809 6 193
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 254 697 85 444
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 150 112 −79 251
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 458 −33
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 115 701 −5 907
5.1 Valitsussektor 107 484 −5 866
5.2 Muud kohustused 8 218 −41
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 097 63
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 562 −340
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 873 −567
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 873 −567
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 170 090 410
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 481 445
Kohustused kokku 1 874 687 187
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid