Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. február 12.

2010. február 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. február 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 158,9 milliárd eurós értékkel gyakorlatilag ugyanaz maradt.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 297,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval 785,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,9 milliárd euróval csökkent, 107,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 77,7 milliárd euróval 567 milliárd euróra emelkedett. 2010. február 10-én, szerdán lejárt egy 55,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 76,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 5,7 milliárd eurós, egyhavi lejáratú, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 2,8 milliárd euro értékben. 2010. február 11-én, csütörtökön lejárt egy 10,8 milliárd eurós, háromhavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 11,9 milliárd euro értékben, hathavi lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 3,9 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 150,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 229,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. február 12-ével végződő héten 1,3 milliárd euróval, 36,1 milliárd euróra emelkedett.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 85,4 milliárd euróval 254,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 193 411 −1 114
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 843 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 568 −1 114
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 196 162
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 074 −687
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 074 −687
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 717 097 −1 567
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 76 692 20 258
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 636 507 −25 652
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 876 3 825
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 22 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 429 501
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 334 041 1 416
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 36 114 1 310
7.2 Egyéb értékpapírok 297 927 106
8 Euróban denominált államadósság 36 121 0
9 Egyéb eszközök 253 400 1 475
Eszközök összesen 1 874 687 187
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 785 154 −77
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 404 809 6 193
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 254 697 85 444
2.2 Betéti rendelkezésre állás 150 112 −79 251
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 458 −33
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 115 701 −5 907
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 107 484 −5 866
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 218 −41
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 097 63
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 562 −340
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 873 −567
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 873 −567
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 170 090 410
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 481 445
Források összesen 1 874 687 187
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok