Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 august 2009

25 august 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 august 2009, scăderea de 8 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 4,6 miliarde EUR, până la 194,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
19 august 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 17,6 miliarde CHF 18,4 miliarde CHF
20 august 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 45,2 miliarde USD 38,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 304,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 4,5 miliarde EUR, până la 768,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 114,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 47 de miliarde EUR, până la 569,6 miliarde EUR. Miercuri, 19 august 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 73,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 76,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 160,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 110,8 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 21 august 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 7,9 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 43,1 miliarde EUR, până la 221,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 109 −8
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 158 416 −13
2.1 Creanţe asupra FMI 17 093 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 322 −13
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 56 935 −4 353
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 178 −747
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 178 −747
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 729 812 2 354
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 76 056 2 460
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 653 645 −1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 62 −145
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 48 40
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 955 349
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 312 553 1 010
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 7 926 893
7.2 Alte titluri 304 627 117
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 232 176 −1 986
Total active 1 798 364 −3 393
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 768 321 −4 508
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 381 326 6 323
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 221 138 −43 051
2.2 Facilitatea de depozit 160 184 49 372
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 4 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 222 −24
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 125 173 1 799
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 114 518 1 193
5.2 Alte angajamente 10 654 607
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 91 344 −7 414
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 984 −614
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 818 800
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 818 800
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 436 0
10 Alte pasive 149 986 244
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 959 0
Total pasive 1 798 364 −3 393
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media