Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugpjūčio 21 d.

2009 m. rugpjūčio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugpjūčio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 8 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir kitam Eurosistemos centriniam bankui nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 194,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugpjūčio 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 17,6 mlrd. CHF 18,4 mlrd. CHF
2009 m. rugpjūčio 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 45,2 mlrd. USD 38,4 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 304,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 768,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 114,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 47 mlrd. eurų – iki 569,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugpjūčio 19 d., baigėsi 73,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 76,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 160,2 mlrd. eurų (palyginti su 110,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugpjūčio 21 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 7,9 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 43,1 mlrd. eurų – iki 221,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 109 −8
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 416 −13
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 17 093 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 322 −13
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 56 935 −4 353
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 178 −747
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 178 −747
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 729 812 2 354
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 76 056 2 460
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 653 645 −1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 62 −145
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 48 40
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 955 349
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 312 553 1 010
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 7 926 893
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 627 117
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 232 176 −1 986
Visas turtas 1 798 364 −3 393
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 768 321 −4 508
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 381 326 6 323
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 221 138 −43 051
2.2 Indėlių galimybė 160 184 49 372
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 222 −24
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 125 173 1 799
5.1 Valdžiai 114 518 1 193
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 654 607
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 91 344 −7 414
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 984 −614
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 818 800
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 818 800
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0
10 Kiti įsipareigojimai 149 986 244
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 959 0
Visi įsipareigojimai 1 798 364 −3 393
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai