Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. august 2009

25. august 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. augustil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 8 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 4,6 miljardi euro võrra 194,1 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. august 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 17,6 miljardit Šveitsi franki 18,4 miljardit Šveitsi franki
20. august 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 45,2 miljardit USA dollarit 38,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 304,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,5 miljardi euro võrra 768,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1,2 miljardi euro võrra 114,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 47 miljardi euro võrra 569,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. augustil 2009 möödus 73,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 76,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 160,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 110,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

21. augustil 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,9 miljardi euro võrra 7,9 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 43,1 miljardi euro võrra 221,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 109 −8
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 416 −13
2.1 Nõuded RVFle 17 093 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 322 −13
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 56 935 −4 353
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 178 −747
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 178 −747
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 729 812 2 354
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 76 056 2 460
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 653 645 −1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 62 −145
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 48 40
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 955 349
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 312 553 1 010
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 7 926 893
7.2 Muud väärtpaberid 304 627 117
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 232 176 −1 986
Varad kokku 1 798 364 −3 393
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 768 321 −4 508
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 381 326 6 323
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 221 138 −43 051
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 160 184 49 372
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 222 −24
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 125 173 1 799
5.1 Valitsussektor 114 518 1 193
5.2 Muud kohustused 10 654 607
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 91 344 −7 414
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 984 −614
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 818 800
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 818 800
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0
10 Muud kohustused 149 986 244
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 959 0
Kohustused kokku 1 798 364 −3 393
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid