Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.8.2009

25.8.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.8.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 8 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 4,6 miljardilla eurolla 194,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.8.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 17,6 miljardia Sveitsin frangia 18,4 miljardia Sveitsin frangia
20.8.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 45,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 38,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 304,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,5 miljardilla eurolla 768,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,2 miljardilla eurolla 114,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 47 miljardilla eurolla 569,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.8.2009 erääntyi 73,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 76,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 160,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 110,8 miljardia euroa).

Perjantaina 21.8.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 7,9 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 43,1 miljardilla eurolla 221,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 109 −8
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 416 −13
2.1 Saamiset IMF:ltä 17 093 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 322 −13
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 56 935 −4 353
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 178 −747
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 178 −747
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 729 812 2 354
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 76 056 2 460
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 653 645 −1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 62 −145
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 48 40
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 955 349
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 312 553 1 010
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 7 926 893
7.2 Muut arvopaperit 304 627 117
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 232 176 −1 986
Vastaavaa yhteensä 1 798 364 −3 393
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 768 321 −4 508
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 381 326 6 323
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 221 138 −43 051
2.2 Talletusmahdollisuus 160 184 49 372
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 222 −24
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 125 173 1 799
5.1 Julkisyhteisöt 114 518 1 193
5.2 Muut 10 654 607
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 91 344 −7 414
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 984 −614
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 818 800
8.1 Talletukset ja muut velat 12 818 800
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0
10 Muut velat 149 986 244
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 959 0
Vastattavaa yhteensä 1 798 364 −3 393
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle