Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. augusztus 21.

2009. augusztus 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. augusztus 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 8 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) történő aranyeladása, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 4,6 milliárd euróval csökkent, 194,1 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. augusztus 19. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 17,6 milliárd CHF 18,4 milliárd CHF
2009. augusztus 20. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 45,2 milliárd USD 38,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 304,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,5 milliárd euróval 768,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 114,5  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 47 milliárd euróval csökkent, 569,6 milliárd euróra. 2009. augusztus 19-én, szerdán lejárt egy 73,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 76,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 160,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 110,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. augusztus 21-ével végződő héten 0,9 milliárd euróval, 7,9 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 43,1 milliárd euróval 221,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 109 −8
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 416 −13
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 17 093 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 322 −13
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 56 935 −4 353
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 178 −747
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 178 −747
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 729 812 2 354
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 76 056 2 460
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 653 645 −1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 62 −145
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 48 40
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 955 349
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 312 553 1 010
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 7 926 893
7.2 Egyéb értékpapírok 304 627 117
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 232 176 −1 986
Eszközök összesen 1 798 364 −3 393
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 768 321 −4 508
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 381 326 6 323
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 221 138 −43 051
2.2 Betéti rendelkezésre állás 160 184 49 372
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 4 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 222 −24
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 125 173 1 799
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 518 1 193
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 654 607
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 91 344 −7 414
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 984 −614
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 818 800
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 818 800
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0
10 Egyéb kötelezettségek 149 986 244
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 959 0
Források összesen 1 798 364 −3 393
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok