Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 august 2009

11 august 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 august 2009, scăderea de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 198 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
5 august 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 18,9 miliarde CHF 18,5 miliarde CHF
6 august 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 39,8 miliarde USD 40,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au sporit cu 0,9 miliarde EUR, până la 303,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,2 miliarde EUR, până la 775 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 27,2 miliarde EUR, până la 114,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 27,4 miliarde EUR, până la 539,6 miliarde EUR. Miercuri, 5 august 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 94,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 80,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 222 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 208,7 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 7 august 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la 5,6 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 4 miliarde EUR, până la 182,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 117 −3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 158 023 −1 591
2.1 Creanţe asupra FMI 17 021 −87
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 002 −1 504
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 60 771 −455
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 535 −1 177
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 535 −1 177
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 761 631 −14 099
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 80 785 −13 995
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 680 732 −48
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 95 −56
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 19 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 016 −285
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 308 826 2 215
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 5 554 1 322
7.2 Alte titluri 303 272 893
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 236 745 −2 803
Total active 1 835 895 −18 198
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 775 034 2 232
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 404 144 9 299
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 182 116 −3 988
2.2 Facilitatea de depozit 222 024 13 287
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 245 −52
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 124 622 −27 077
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 114 467 −27 182
5.2 Alte angajamente 10 155 105
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 98 339 77
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 085 −121
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 235 −1 758
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 235 −1 758
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 436 0
10 Alte pasive 152 000 −799
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 959 0
Total pasive 1 835 895 −18 198
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media