Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugpjūčio 7 d.

2009 m. rugpjūčio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugpjūčio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 198 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugpjūčio 5 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 18,9 mlrd. CHF 18,5 mlrd. CHF
2009 m. rugpjūčio 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 39,8 mlrd. USD 40,2 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 303,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 775 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,2 mlrd. eurų – iki 114,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 27,4 mlrd. eurų – iki 539,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugpjūčio 5 d., baigėsi 94,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 80,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 222 mlrd. eurų (palyginti su 208,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugpjūčio 7 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 5,6 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4 mlrd. eurų – iki 182,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 117 −3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 023 −1 591
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 17 021 −87
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 002 −1 504
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 60 771 −455
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 535 −1 177
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 535 −1 177
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 761 631 −14 099
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 80 785 −13 995
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 680 732 −48
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 95 −56
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 016 −285
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 308 826 2 215
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 5 554 1 322
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 303 272 893
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 236 745 −2 803
Visas turtas 1 835 895 −18 198
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 775 034 2 232
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 404 144 9 299
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 182 116 −3 988
2.2 Indėlių galimybė 222 024 13 287
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 245 −52
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 124 622 −27 077
5.1 Valdžiai 114 467 −27 182
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 155 105
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 98 339 77
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 085 −121
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 235 −1 758
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 235 −1 758
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0
10 Kiti įsipareigojimai 152 000 −799
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 959 0
Visi įsipareigojimai 1 835 895 −18 198
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai