Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.8.2009

11.8.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.8.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,2 miljardilla eurolla 198 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
5.8.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 18,9 miljardia Sveitsin frangia 18,5 miljardia Sveitsin frangia
6.8.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 39,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 40,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 303,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 775 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 27,2 miljardilla eurolla 114,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 27,4 miljardilla eurolla 539,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.8.2009 erääntyi 94,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 80,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 222 miljardia euroa (edellisellä viikolla 208,7 miljardia euroa).

Perjantaina 7.8.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 5,6 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 4 miljardilla eurolla 182,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 117 −3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 023 −1 591
2.1 Saamiset IMF:ltä 17 021 −87
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 002 −1 504
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 60 771 −455
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 535 −1 177
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 535 −1 177
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 761 631 −14 099
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 80 785 −13 995
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 680 732 −48
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 95 −56
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 19 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 016 −285
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 308 826 2 215
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 5 554 1 322
7.2 Muut arvopaperit 303 272 893
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 236 745 −2 803
Vastaavaa yhteensä 1 835 895 −18 198
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 775 034 2 232
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 404 144 9 299
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 182 116 −3 988
2.2 Talletusmahdollisuus 222 024 13 287
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 245 −52
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 124 622 −27 077
5.1 Julkisyhteisöt 114 467 −27 182
5.2 Muut 10 155 105
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 98 339 77
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 085 −121
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 235 −1 758
8.1 Talletukset ja muut velat 12 235 −1 758
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0
10 Muut velat 152 000 −799
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 959 0
Vastattavaa yhteensä 1 835 895 −18 198
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle