Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. augusztus 7.

2009. augusztus 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. augusztus 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 198 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. augusztus 5. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 18,9 milliárd CHF 18,5 milliárd CHF
2009. augusztus 6. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 39,8 milliárd USD 40,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2. tétel) 0,9 milliárd euróval 303,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval nőtt, 775 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 27,2 milliárd euróval csökkent, 114,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 27,4 milliárd euróval csökkent, 539,6 milliárd euróra. 2009. augusztus 5-én, szerdán lejárt egy 94,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 80,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 222 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 208,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. augusztus 7-ével végződő héten 1,3 milliárd euróval, 5,6 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4 milliárd euróval csökkent, 182,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 117 −3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 023 −1 591
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 17 021 −87
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 002 −1 504
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 60 771 −455
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 535 −1 177
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 535 −1 177
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 761 631 −14 099
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 80 785 −13 995
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 680 732 −48
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 95 −56
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 19 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 016 −285
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 308 826 2 215
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 5 554 1 322
7.2 Egyéb értékpapírok 303 272 893
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 236 745 −2 803
Eszközök összesen 1 835 895 −18 198
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 775 034 2 232
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 404 144 9 299
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 182 116 −3 988
2.2 Betéti rendelkezésre állás 222 024 13 287
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 245 −52
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 124 622 −27 077
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 467 −27 182
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 155 105
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 98 339 77
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 085 −121
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 235 −1 758
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 235 −1 758
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0
10 Egyéb kötelezettségek 152 000 −799
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 959 0
Források összesen 1 835 895 −18 198
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok