Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. august 2009

11. august 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

7. augustil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 198 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
5. august 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 18,9 miljardit Šveitsi franki 18,5 miljardit Šveitsi franki
6. august 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 39,8 miljardit USA dollarit 40,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 303,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,2 miljardi euro võrra 775 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 27,2 miljardi euro võrra 114,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 27,4 miljardi euro võrra 539,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. augustil 2009 möödus 94,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 80,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 222 miljardi euro ulatuses (võrreldes 208,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

7. augustil 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,3 miljardi euro võrra 5,6 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4 miljardi euro võrra 182,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 117 −3
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 023 −1 591
2.1 Nõuded RVFle 17 021 −87
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 002 −1 504
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 60 771 −455
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 535 −1 177
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 535 −1 177
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 761 631 −14 099
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 80 785 −13 995
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 680 732 −48
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 95 −56
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 19 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 016 −285
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 308 826 2 215
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 5 554 1 322
7.2 Muud väärtpaberid 303 272 893
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 236 745 −2 803
Varad kokku 1 835 895 −18 198
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 775 034 2 232
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 404 144 9 299
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 182 116 −3 988
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 222 024 13 287
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 245 −52
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 124 622 −27 077
5.1 Valitsussektor 114 467 −27 182
5.2 Muud kohustused 10 155 105
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 98 339 77
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 085 −121
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 235 −1 758
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 235 −1 758
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0
10 Muud kohustused 152 000 −799
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 959 0
Kohustused kokku 1 835 895 −18 198
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid