Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 iunie 2009

16 iunie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 iunie 2009, scăderea de 21 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 3,9 miliarde EUR, până la 233,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de swap valutar EUR/DKK şi EUR/SEK şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
10 iunie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36 de miliarde CHF 32,5 miliarde CHF
11 iunie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 63,4 miliarde USD 51,8 miliarde USD
11 iunie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/SEK, cu scadenţa la 3 luni - 32,4 miliarde SEK
12 iunie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/DKK, cu scadenţa la 3 luni 6 miliarde DKK -
12 iunie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/DKK, cu scadenţa la 74 de zile - 7,1 miliarde DKK

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, Banca Naţională a Elveţiei şi Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 2,4 miliarde EUR, până la 300,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 762,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 8,2 miliarde EUR, până la 144,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 4,5 miliarde EUR, până la 599,6 miliarde EUR. Miercuri, 10 iunie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 227,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 302,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung, în valoare de 116,1 miliarde EUR, cu scadenţa la o lună, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 56,8 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 11 iunie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 30,2 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 14,5 miliarde EUR a fost decontată. În aceeaşi zi, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen lung, în valoare de 38,1 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 18,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 1,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 11,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 28,8 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 6,6 miliarde EUR, până la 213,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 746 −21
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 162 272 5 686
2.1 Creanţe asupra FMI 17 013 15
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 145 259 5 670
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 90 851 −8 723
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 431 −326
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 431 −326
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 611 020 −21 862
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 302 077 74 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 308 701 −94 855
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 241 −1 498
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −11
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 876 −205
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 300 606 2 439
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 788 0
9 Alte active 242 035 1 798
Total active 1 726 624 −21 214
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 762 798 −696
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 224 940 −10 848
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 213 491 6 555
2.2 Facilitatea de depozit 11 334 −17 508
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 116 105
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 221 −15
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 152 896 7 857
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 144 896 8 182
5.2 Alte angajamente 8 000 −325
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 131 799 −20 392
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 204 −1 936
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 237 2 776
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 237 2 776
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 158 052 2 044
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 976 −5
Total pasive 1 726 624 −21 214
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media