Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. juuni 2009

16. juuni 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. juunil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 21 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute, Taani kroonides ja Rootsi kroonides teostatud valuutavahetustehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 3,9 miljardi euro võrra 233,1 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
10. juuni 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36 miljardit Šveitsi franki 32,5 miljardit Šveitsi franki
11. juuni 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 63,4 miljardit USA dollarit 51,8 miljardit USA dollarit
11. juuni 2009 Valuutavahetustehing Rootsi kroonides tähtajaga 3 kuud - 32,4 miljardit Rootsi krooni
12. juuni 2009 Valuutavahetustehing Taani kroonides tähtajaga 3 kuud 6 miljardit Taani krooni -
12. juuni 2009 Valuutavahetustehing Taani kroonides tähtajaga 74 päeva - 7,1 miljardit Taani krooni

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Taani keskpanga, Rootsi keskpanga, Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 2,4 miljardi euro võrra 300,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 762,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,2 miljardi euro võrra 144,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 4,5 miljardi euro võrra 599,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. juunil 2009 möödus 227,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 302,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 116,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 56,8 miljardit eurot. Neljapäeval, 11. juunil 2009 möödus 30,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 38,1 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 11,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 28,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,6 miljardi euro võrra 213,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 746 −21
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 162 272 5 686
2.1 Nõuded RVFle 17 013 15
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 259 5 670
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 90 851 −8 723
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 431 −326
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 431 −326
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 611 020 −21 862
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 302 077 74 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 308 701 −94 855
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 241 −1 498
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −11
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 876 −205
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 300 606 2 439
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 788 0
9 Muud varad 242 035 1 798
Varad kokku 1 726 624 −21 214
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 762 798 −696
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 224 940 −10 848
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 213 491 6 555
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 11 334 −17 508
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 116 105
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 221 −15
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 152 896 7 857
5.1 Valitsussektor 144 896 8 182
5.2 Muud kohustused 8 000 −325
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 131 799 −20 392
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 204 −1 936
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 237 2 776
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 237 2 776
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 158 052 2 044
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 976 −5
Kohustused kokku 1 726 624 −21 214
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid