Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.6.2009

16.6.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.6.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 21 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 3,9 miljardilla eurolla 233,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen, Tanskan kruunun ja Ruotsin kruunun määräisten valuuttaswapjärjestelyjen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.6.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36 miljardia Sveitsin frangia 32,5 miljardia Sveitsin frangia
11.6.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 63,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 51,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria
11.6.2009 Ruotsin kruunun määräinen valuuttaswap (3 kuukautta) - 32,4 miljardia Ruotsin kruunua
12.6.2009 Tanskan kruunun määräinen valuuttaswap (3 kuukautta) 6 miljardia Tanskan kruunua -
12.6.2009 Tanskan kruunun määräinen valuuttaswap (74 päivää) - 7,1 miljardia Tanskan kruunua

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Tanskan, Ruotsin, Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 2,4 miljardilla eurolla 300,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,7 miljardilla eurolla 762,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,2 miljardilla eurolla 144,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 4,5 miljardilla eurolla 599,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.6.2009 erääntyi 227,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 302,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 116,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 56,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Torstaina 11.6.2009 erääntyi 30,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja suoritettiin uuden, 14,5 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 38,1 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 18,2 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 11,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 28,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,6 miljardilla eurolla 213,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 746 −21
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 162 272 5 686
2.1 Saamiset IMF:ltä 17 013 15
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 259 5 670
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 90 851 −8 723
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 431 −326
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 431 −326
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 611 020 −21 862
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 302 077 74 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 308 701 −94 855
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 241 −1 498
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −11
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 876 −205
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 300 606 2 439
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 788 0
9 Muut saamiset 242 035 1 798
Vastaavaa yhteensä 1 726 624 −21 214
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 762 798 −696
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 224 940 −10 848
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 213 491 6 555
2.2 Talletusmahdollisuus 11 334 −17 508
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 116 105
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 221 −15
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 152 896 7 857
5.1 Julkisyhteisöt 144 896 8 182
5.2 Muut 8 000 −325
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 131 799 −20 392
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 204 −1 936
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 237 2 776
8.1 Talletukset ja muut velat 11 237 2 776
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 158 052 2 044
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 976 −5
Vastattavaa yhteensä 1 726 624 −21 214
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle