Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. birželio 12 d.

2009 m. birželio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. birželio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 21 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 233,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, dėl įvykdytų apsikeitimo sandorių Danijos ir Švedijos kronomis bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. birželio 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36 mlrd. CHF 32,5 mlrd. CHF
2009 m. birželio 11 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 63,4 mlrd. USD 51,8 mlrd. USD
2009 m. birželio 11 d. 3 mėnesių apsikeitimo sandoris Švedijos kronomis - 32,4 mlrd. SEK
2009 m. birželio 12 d. 3 mėnesių apsikeitimo sandoris Danijos kronomis 6 mlrd. DKK -
2009 m. birželio 12 d. 74 dienų apsikeitimo sandoris Danijos kronomis - 7,1 mlrd. DKK

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 300,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 762,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,2 mlrd. eurų – iki 144,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 599,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. birželio 10 d., baigėsi 227,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 302,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 116,1 mlrd. eurų vertės vieno mėnesio ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 56,8 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. birželio 11 d., baigėsi 30,2 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 14,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi papildomos 38,1 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 18,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 1,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 11,3 mlrd. eurų (palyginti su 28,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 213,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 746 −21
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 162 272 5 686
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 17 013 15
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 259 5 670
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 90 851 −8 723
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 431 −326
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 431 −326
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 611 020 −21 862
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 302 077 74 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 308 701 −94 855
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 241 −1 498
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −11
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 876 −205
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 300 606 2 439
8 Valdžios skola eurais 36 788 0
9 Kitas turtas 242 035 1 798
Visas turtas 1 726 624 −21 214
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 762 798 −696
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 224 940 −10 848
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 213 491 6 555
2.2 Indėlių galimybė 11 334 −17 508
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 116 105
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 221 −15
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 152 896 7 857
5.1 Valdžiai 144 896 8 182
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 000 −325
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 131 799 −20 392
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 204 −1 936
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 237 2 776
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 237 2 776
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 158 052 2 044
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 976 −5
Visi įsipareigojimai 1 726 624 −21 214
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai