Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. červnu 2009

16. června 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. června 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 21 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí, měnových swapových transakcí v dánských korunách a švédských korunách a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 3,9 mld. EUR na 233,1 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. června 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36 mld. CHF 32,5 mld. CHF
11. června 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 63,4 mld. USD 51,8 mld. USD
11. června 2009 měnová swapová transakce ve švédských korunách se splatností 3 měsíce - 32,4 mld. SEK
12. června 2009 měnová swapová transakce v dánských korunách se splatností 3 měsíce 6 mld. DKK -
12. června 2009 měnová swapová transakce v dánských korunách se splatností 74 dní - 7,1 mld. DKK

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela s Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 2,4 mld. EUR na 300,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,7 mld. EUR na 762,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 8,2 mld. EUR na 144,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 4,5 mld. EUR na 599,6 mld. EUR. Ve středu 10. června 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 227,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 302,1 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 116,1 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 56,8 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. června 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30,2 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 14,5 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 38,1 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 18,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 1,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 11,3 mld. EUR (ve srovnání s 28,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,6 mld. EUR na 213,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 746 −21
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 162 272 5 686
2.1 Pohledávky za MMF 17 013 15
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 259 5 670
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 90 851 −8 723
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 431 −326
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 431 −326
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 611 020 −21 862
5.1 Hlavní refinanční operace 302 077 74 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 308 701 −94 855
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 241 −1 498
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −11
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 876 −205
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 300 606 2 439
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 788 0
9 Ostatní aktiva 242 035 1 798
Aktiva celkem 1 726 624 −21 214
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 762 798 −696
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 224 940 −10 848
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 213 491 6 555
2.2 Vkladová facilita 11 334 −17 508
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 116 105
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 221 −15
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 152 896 7 857
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 144 896 8 182
5.2 Ostatní závazky 8 000 −325
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 131 799 −20 392
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 204 −1 936
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 237 2 776
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 237 2 776
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 158 052 2 044
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 976 −5
Pasiva celkem 1 726 624 −21 214
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média