Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. június 12.

2009. június 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. június 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 21 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint a dán koronában denominált devizaswap és az USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 3,9 milliárd euróval csökkent, 233,1 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. június 10. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36 milliárd CHF 32,5 milliárd CHF
2009. június 11. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 63,4 milliárd USD 51,8 milliárd USD
2009. június 11. 3 hónapos svéd koronában denominált devizaswap - 32,4 milliárd SEK
2009. június 12. 3 hónapos dán koronában denominált devizaswap 6 milliárd DKK -
2009. június 12. 74 hónapos dán koronában denominált devizaswap - 7,1 milliárd DKK

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Danmarks Nationalbankkkal, a Sveriges Riksbankkal, a Svájci Nemzeti Bankkal és a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,4 milliárd euróval 300,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval 762,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,2 milliárd euróval 144,9  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 4,5 milliárd euróval csökkent, 599,6 milliárd euróra. 2009. június 10-én, szerdán lejárt egy 227,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 302,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 116,1 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 56,8 milliárd euro értékben. 2009. június 11-én, csütörtökön lejárt egy 30,2 milliárd euro összegű, három havi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 14,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 38,1 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú újabb kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és 18,2 milliárd euro értékben újabb műveletet számoltak el.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 11,3 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 28,8 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,6 milliárd euróval 213,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 746 −21
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 162 272 5 686
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 17 013 15
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 259 5 670
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 90 851 −8 723
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 431 −326
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 431 −326
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 611 020 −21 862
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 302 077 74 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 308 701 −94 855
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 241 −1 498
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −11
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 876 −205
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 300 606 2 439
8 Euróban denominált államadósság 36 788 0
9 Egyéb eszközök 242 035 1 798
Eszközök összesen 1 726 624 −21 214
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 762 798 −696
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 224 940 −10 848
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 213 491 6 555
2.2 Betéti rendelkezésre állás 11 334 −17 508
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 116 105
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 221 −15
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 152 896 7 857
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 144 896 8 182
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 000 −325
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 131 799 −20 392
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 204 −1 936
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 237 2 776
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 237 2 776
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 158 052 2 044
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 976 −5
Források összesen 1 726 624 −21 214
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok