Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 ianuarie 2009

27 ianuarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 ianuarie 2009, scăderea de 47 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 5 miliarde EUR, până la 353,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate. Joi, 22 ianuarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 58 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 60,3 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,8 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,7 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 21 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 28,5 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 28,3 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Vineri, 23 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/DKK în valoare de 11,2 miliarde DKK a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 26,2 miliarde DKK, cu scadenţa la o lună, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Danmarks Nationalbank.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 2,2 miliarde EUR, până la 282 de miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 3,3 miliarde EUR, până la 740 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 24 de miliarde EUR, până la 121,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 104,3 miliarde EUR, până la 643,6 miliarde EUR. Miercuri, 21 ianuarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 203,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 251,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune excepţională de refinanţare în valoare de 134,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 113,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,6 miliarde EUR (faţă de 7,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 198,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 281,4 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 82,5 miliarde EUR, până la 251,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 319 −47
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 161 737 2 614
2.1 Creanţe asupra FMI 13 217 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 148 520 2 615
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 205 948 1 146
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 824 1 343
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 824 1 343
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 842 407 20 520
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 252 225 47 725
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 588 531 −21 657
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 575 −5 533
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 76 −15
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 928 −2 332
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 281 966 2 176
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 438 0
9 Alte active 234 232 3 724
Total active 2 039 799 29 145
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 739 970 −3 299
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 450 461 −302
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 251 699 82 462
2.2 Facilitatea de depozit 198 674 −82 719
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 89 −45
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 432 161
4 Certificate de debit emise 0 −1 003
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 130 557 23 948
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 121 869 23 952
5.2 Alte angajamente 8 688 −4
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 280 187 9 212
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 365 −1 062
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 769 −163
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 769 −163
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 175 885 1 653
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 138 1
Total pasive 2 039 799 29 145
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media