Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.1.2009

27.1.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.1.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 47 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 5 miljardilla eurolla 353,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 22.1.2009 erääntyi 58 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 60,3 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä erääntyi 0,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi, 0,7 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 21.1.2009 erääntyi 28,5 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 28,3 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Perjantaina 23.1.2009 erääntyi 11,2 miljardin Tanskan kruunun valuuttaswap-operaatio euron ja Tanskan kruunun välillä ja suoritettiin uusi, 26,2 miljardin kruunun operaatio, jonka maturiteetti on yksi kuukausi. Tämä eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Tanskan keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 2,2 miljardilla eurolla 282 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 3,3 miljardilla eurolla 740 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 24 miljardilla eurolla 121,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 104,3 miljardilla eurolla 643,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.1.2009 erääntyi 203,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 251,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 134,9 miljardin euron rahoitusoperaatio poikkeavalla maturiteetilla ja suoritettiin uuden, 113,4 miljardin euron operaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 7,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 198,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 281,4 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 82,5 miljardilla eurolla 251,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 319 −47
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 161 737 2 614
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 217 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 148 520 2 615
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 205 948 1 146
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 824 1 343
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 824 1 343
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 842 407 20 520
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 252 225 47 725
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 588 531 −21 657
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 575 −5 533
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 76 −15
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 928 −2 332
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 281 966 2 176
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 438 0
9 Muut saamiset 234 232 3 724
Vastaavaa yhteensä 2 039 799 29 145
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 739 970 −3 299
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 450 461 −302
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 251 699 82 462
2.2 Talletusmahdollisuus 198 674 −82 719
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 89 −45
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 432 161
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 −1 003
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 130 557 23 948
5.1 Julkisyhteisöt 121 869 23 952
5.2 Muut 8 688 −4
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 280 187 9 212
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 365 −1 062
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 769 −163
8.1 Talletukset ja muut velat 7 769 −163
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 175 885 1 653
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 138 1
Vastattavaa yhteensä 2 039 799 29 145
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle