Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. sausio 23 d.

2009 m. sausio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. sausio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 47 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų – iki 353,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų. Ketvirtadienį, 2009 m. sausio 22 d., baigėsi 58 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 60,3 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 0,7 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. sausio 21 d., baigėsi 28,5 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 28,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Penktadienį, 2009 m. sausio 23 d., baigėsi 11,2 mlrd. Danijos kronų vertės Danijos kronų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 26,2 mlrd. Danijos kronų vertės vieno mėnesio trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Danmarks Nationalbank laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 282 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 740 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24 mlrd. eurų – iki 121,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 104,3 mlrd. eurų – iki 643,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. sausio 21 d., baigėsi 203,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 251,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 134,9 mlrd. eurų vertės specialios trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 113,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,6 mlrd. eurų (palyginti su 7,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 198,7 mlrd. eurų (palyginti su 281,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 82,5 mlrd. eurų – iki 251,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 319 −47
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 161 737 2 614
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 217 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 148 520 2 615
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 205 948 1 146
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 824 1 343
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 824 1 343
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 842 407 20 520
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 252 225 47 725
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 588 531 −21 657
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 575 −5 533
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 76 −15
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 928 −2 332
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 281 966 2 176
8 Valdžios skola eurais 37 438 0
9 Kitas turtas 234 232 3 724
Visas turtas 2 039 799 29 145
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 739 970 −3 299
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 461 −302
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 251 699 82 462
2.2 Indėlių galimybė 198 674 −82 719
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 89 −45
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 432 161
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 −1 003
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 130 557 23 948
5.1 Valdžiai 121 869 23 952
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 688 −4
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 280 187 9 212
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 365 −1 062
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 769 −163
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 769 −163
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 175 885 1 653
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 138 1
Visi įsipareigojimai 2 039 799 29 145
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai