Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. január 23.

2009. január 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. január 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 47 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő műveletek következtében 5 milliárd euróval 353,1 milliárd euróra emelkedett. 2009. január 22-én, csütörtökön lejárt egy 58 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós művelet futamideje, és újabb művelet elszámolására került sor 60,3 milliárd dollár értékben, hétnapos futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 0,8 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswapművelet, és újabb 0,7 milliárd dolláros műveletet számoltak el hétnapos lejárattal. A devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. január 21-én, szerdán lejárt egy 28,5 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapművelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 28,3 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. Az eurorendszer ezen művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. 2009. január 23-án, pénteken lejárt egy 11,2 milliárd DKK értékű EUR/DKK devizaswapművelet, és újabb műveletet számoltak el 26,2 milliárd DKK értékben, egy hónapos lejárattal. Az eurorendszer a műveletet az EKB és a Danmarks Nationalbank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2,2 milliárd euróval emelkedett, 282 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,3 milliárd euróval csökkent, 740 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 24 milliárd euróval nőtt, 121,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 104,3 milliárd euróval 643,6 milliárd euróra emelkedett. 2009. január 21-én, szerdán lejárt egy 203,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 251,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 134,9 milliárd eurós speciális lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 113,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 7,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 198,7 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 281,4 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 82,5 milliárd euróval 251,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 319 −47
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 161 737 2 614
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 217 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 148 520 2 615
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 205 948 1 146
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 824 1 343
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 824 1 343
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 842 407 20 520
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 252 225 47 725
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 588 531 −21 657
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 575 −5 533
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 76 −15
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 928 −2 332
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 281 966 2 176
8 Euróban denominált államadósság 37 438 0
9 Egyéb eszközök 234 232 3 724
Eszközök összesen 2 039 799 29 145
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 739 970 −3 299
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 450 461 −302
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 251 699 82 462
2.2 Betéti rendelkezésre állás 198 674 −82 719
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 89 −45
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 432 161
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 −1 003
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 130 557 23 948
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 121 869 23 952
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 688 −4
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 280 187 9 212
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 365 −1 062
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 769 −163
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 769 −163
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 175 885 1 653
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 138 1
Források összesen 2 039 799 29 145
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok