Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. lednu 2009

27. ledna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

Pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 47 mil. EUR odpovídal v týdnu končícím 23. ledna 2009 prodeji zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čisté koupi zlatých mincí, kterou provedla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity o 5 mld. EUR na 353,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 22. ledna 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 58 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 60,3 mld. USD se splatností sedm dní. V tentýž den byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,8 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 0,7 mld. USD se splatností sedm dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 21. ledna 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 28,5 mld. CHF a byla vypořádána další v hodnotě 28,3 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. V pátek 23. ledna 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a dánských korunách o objemu 11,2 mld. DKK a byla vypořádána další v hodnotě 26,2 mld. DKK se splatností jeden měsíc. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 2,2 mld. EUR na 282 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,3 mld. EUR na 740 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 24 mld. EUR na 121,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 104,3 mld. EUR na 643,6 mld. EUR. Ve středu 21. ledna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 203,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 251,5 mld. EUR. V tentýž den byla splatná refinanční operace se zvláštní dobou trvání o objemu 134,9 mld. EUR a byla uzavřena další v hodnotě 113,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,6 mld. EUR (ve srovnání se 7,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 198,7 mld. EUR (ve srovnání s 281,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 82,5 mld. EUR na 251,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 319 −47
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 161 737 2 614
2.1 Pohledávky za MMF 13 217 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 148 520 2 615
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 205 948 1 146
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 824 1 343
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 824 1 343
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 842 407 20 520
5.1 Hlavní refinanční operace 252 225 47 725
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 588 531 −21 657
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 575 −5 533
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 76 −15
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 928 −2 332
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 281 966 2 176
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 438 0
9 Ostatní aktiva 234 232 3 724
Aktiva celkem 2 039 799 29 145
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 739 970 −3 299
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 461 −302
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 251 699 82 462
2.2 Vkladová facilita 198 674 −82 719
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 89 −45
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 432 161
4 Emitované dluhopisy 0 −1 003
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 130 557 23 948
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 121 869 23 952
5.2 Ostatní závazky 8 688 −4
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 280 187 9 212
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 365 −1 062
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 769 −163
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 769 −163
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 175 885 1 653
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 138 1
Pasiva celkem 2 039 799 29 145
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média