Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. jaanuar 2009

27. jaanuar 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. jaanuaril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 47 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 5 miljardi euro võrra 353,1 miljardi euroni. Neljapäeval, 22. jaanuaril 2009 möödus 58 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,3 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus ka euro ja USA dollari vahel teostatud 0,8 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,7 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 21. jaanuaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 28,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 28,3 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Reedel, 23. jaanuaril 2009 möödus ka euro ja Taani krooni vahel teostatud 11,2 miljardi Taani krooni suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 26,2 miljardit Taani krooni ja tähtajaga üks kuu. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Taani keskpanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 2,2 miljardi euro võrra 282 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,3 miljardi euro võrra 740 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 24 miljardi euro võrra 121,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 104,3 miljardi euro võrra 643,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. jaanuaril 2009 möödus 203,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 251,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus 134,9 miljardi euro suuruse erakorralise tähtajaga refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 113,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 7,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 198,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 281,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 82,5 miljardi euro võrra 251,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 218 319 −47
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 161 737 2 614
2.1 Nõuded RVFle 13 217 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 148 520 2 615
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 205 948 1 146
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 22 824 1 343
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 824 1 343
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 842 407 20 520
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 252 225 47 725
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 588 531 −21 657
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 575 −5 533
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 76 −15
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 928 −2 332
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 281 966 2 176
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 438 0
9 Muud varad 234 232 3 724
Varad kokku 2 039 799 29 145
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 739 970 −3 299
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 450 461 −302
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 251 699 82 462
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 198 674 −82 719
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 89 −45
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 432 161
4 Emiteeritud võlakirjad 0 −1 003
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 130 557 23 948
5.1 Valitsussektor 121 869 23 952
5.2 Muud kohustused 8 688 −4
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 280 187 9 212
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 365 −1 062
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 769 −163
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 769 −163
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 175 885 1 653
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 138 1
Kohustused kokku 2 039 799 29 145
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid