Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 octombrie 2008

21 octombrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 octombrie 2008, scăderea de 41 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 64,3 miliarde EUR, până la 343,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD. Joi, 16 octombrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 170,9 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la 114,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 9,7 miliarde EUR, până la 721,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 15,1 miliarde EUR, până la 80 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 51,2 miliarde EUR, până la 533,4 miliarde EUR. Miercuri, 15 octombrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 250 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 310,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 24,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 14 miliarde EUR (faţă de 16,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 239,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 154,7 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 65,3 miliarde EUR, până la 230,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 220 196 −41
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 146 591 −394
2.1 Creanţe asupra FMI 9 822 8
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 136 769 −402
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 223 203 58 153
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 696 −495
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 13 696 −495
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 773 191 33 803
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 311 986 61 103
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 447 182 3
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −24 681
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 14 003 −2 631
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 21 9
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 61 163 −4 947
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 114 816 1 256
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 448 0
9 Alte active 382 779 3 894
Total active 1 973 084 91 229
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 721 833 9 714
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 470 259 19 698
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 230 516 −65 304
2.2 Facilitatea de depozit 239 575 84 920
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 168 82
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 125 −18
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 921 6 238
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 79 985 15 084
5.2 Alte angajamente 11 937 −8 847
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 255 004 59 989
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 297 329
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 775 −6 893
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 775 −6 893
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 167 120 2 172
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 680 0
Total pasive 1 973 084 91 229
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media