Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. október 17.

2008. október 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. október 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 41 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 64,3 milliárd euróval 343,3 milliárd euróra emelkedett. 2008. október 16-án, csütörtökön USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletet hajtottak végre 170,9 milliárd USA-dollár értékben, hétnapos futamidővel. A műveletre az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan került sor.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 114,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,7 milliárd euróval nőtt, 721,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,1 milliárd euróval nőtt, 80 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 51,2 milliárd euróval csökkent, 533,4 milliárd euróra. 2008. október 15-én, szerdán lejárt egy 250 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 310,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy 24,7 milliárd euro értékű likviditásbővítő finomhangoló művelet futamideje is lejárt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére 14 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 16,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldali 2.2. tétel) 239,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 154,7 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 65,3 milliárd euróval csökkent, 230,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 196 −41
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 146 591 −394
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 822 8
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 136 769 −402
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 223 203 58 153
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 696 −495
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 696 −495
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 773 191 33 803
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 311 986 61 103
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 447 182 3
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 −24 681
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 14 003 −2 631
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 21 9
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 61 163 −4 947
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 114 816 1 256
8 Euróban denominált államadósság 37 448 0
9 Egyéb eszközök 382 779 3 894
Eszközök összesen 1 973 084 91 229
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 721 833 9 714
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 470 259 19 698
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 230 516 −65 304
2.2 Betéti rendelkezésre állás 239 575 84 920
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 168 82
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 125 −18
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 921 6 238
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 79 985 15 084
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 937 −8 847
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 255 004 59 989
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 297 329
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 775 −6 893
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 775 −6 893
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 167 120 2 172
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 680 0
Források összesen 1 973 084 91 229
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok