Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. spalio 17 d.

2008 m. spalio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. spalio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 41 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 64,3 mlrd. eurų – iki 343,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. spalio 16 d., buvo atlikta 170,9 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacija JAV doleriais. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 114,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 721,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,1 mlrd. eurų – iki 80 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 51,2 mlrd. eurų – iki 533,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. spalio 15 d., baigėsi 250 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 310,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 24,7 mlrd. eurų vertės likvidumo didinimo koreguojamosios operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 14 mlrd. eurų (palyginti su 16,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 239,6 mlrd. eurų (palyginti su 154,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 65,3 mlrd. eurų – iki 230,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 196 −41
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 146 591 −394
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 822 8
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 136 769 −402
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 223 203 58 153
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 696 −495
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 696 −495
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 773 191 33 803
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 311 986 61 103
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 447 182 3
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −24 681
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 14 003 −2 631
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 9
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 61 163 −4 947
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 114 816 1 256
8 Valdžios skola eurais 37 448 0
9 Kitas turtas 382 779 3 894
Visas turtas 1 973 084 91 229
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 721 833 9 714
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 470 259 19 698
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 230 516 −65 304
2.2 Indėlių galimybė 239 575 84 920
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 168 82
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 125 −18
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 921 6 238
5.1 Valdžiai 79 985 15 084
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 937 −8 847
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 255 004 59 989
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 297 329
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 775 −6 893
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 775 −6 893
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 167 120 2 172
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 680 0
Visi įsipareigojimai 1 973 084 91 229
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai