Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.10.2008

21.10.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.10.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 41 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 64,3 miljardilla eurolla 343,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 16.10.2008 toteutettiin 170,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 114,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,7 miljardilla eurolla 721,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,1 miljardilla eurolla 80 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 51,2 miljardilla eurolla 533,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.10.2008 erääntyi 250 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 310,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 24,7 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 14 miljardia euroa (edellisellä viikolla 16,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 239,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 154,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 65,3 miljardilla eurolla 230,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 196 −41
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 146 591 −394
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 822 8
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 136 769 −402
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 223 203 58 153
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 696 −495
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 696 −495
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 773 191 33 803
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 311 986 61 103
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 447 182 3
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −24 681
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 14 003 −2 631
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 21 9
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 163 −4 947
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 114 816 1 256
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 448 0
9 Muut saamiset 382 779 3 894
Vastaavaa yhteensä 1 973 084 91 229
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 721 833 9 714
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 470 259 19 698
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 230 516 −65 304
2.2 Talletusmahdollisuus 239 575 84 920
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 168 82
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 125 −18
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 921 6 238
5.1 Julkisyhteisöt 79 985 15 084
5.2 Muut 11 937 −8 847
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 255 004 59 989
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 297 329
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 775 −6 893
8.1 Talletukset ja muut velat 19 775 −6 893
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 167 120 2 172
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 680 0
Vastattavaa yhteensä 1 973 084 91 229
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle