Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. říjnu 2008

21. října 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. října 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 41 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 64,3 mld. EUR na 343,3 mld. EUR. Ve čtvrtek 16. října 2008 byla vypořádána operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 170,9 mld. USD se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 114,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9,7 mld. EUR na 721,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,1 mld. EUR na 80 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 51,2 mld. EUR na 533,4 mld. EUR. Ve středu 15. října 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 250 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 310,4 mld. EUR. Ve stejný den byla splatná operace jemného doladění na poskytnutí likvidity o objemu 24,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 14 mld. EUR (ve srovnání s 16,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 239,6 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 154,7 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 65,3 mld. EUR na 230,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 196 −41
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 146 591 −394
2.1 Pohledávky za MMF 9 822 8
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 136 769 −402
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 223 203 58 153
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 696 −495
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 696 −495
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 773 191 33 803
5.1 Hlavní refinanční operace 311 986 61 103
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 447 182 3
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −24 681
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 14 003 −2 631
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 21 9
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 61 163 −4 947
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 114 816 1 256
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 448 0
9 Ostatní aktiva 382 779 3 894
Aktiva celkem 1 973 084 91 229
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 721 833 9 714
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 470 259 19 698
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 230 516 −65 304
2.2 Vkladová facilita 239 575 84 920
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 168 82
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 125 −18
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 921 6 238
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 79 985 15 084
5.2 Ostatní závazky 11 937 −8 847
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 255 004 59 989
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 297 329
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 775 −6 893
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 775 −6 893
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 167 120 2 172
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 680 0
Pasiva celkem 1 973 084 91 229
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média